Leses nå
Klokkekjøp fra utlandet

Klokkekjøp fra utlandet

Myter, rykter og feilinformasjon – her er Tidssonens definitive oversikt over gjeldende lovgivning og prosedyre ved import av klokker.

Kort om klokker, toll og moms

Det er ingen tollavgift på nye eller brukte klokker, men i de fleste tilfeller inntrer en merverdiavgiftsplikt ved innførsel til Norge.

Men hva skjer egentlig hvis man ikke betaler moms? Unndragelse av merverdiavgift er en kriminell handling, og kan i verste fall straffes med konfiskering av varen, bøteleggelse eller fengsel.

Risikoen for å bli tatt på fersken er også høyere enn å være så «uheldig» å bli tilfeldig kontrollert i tollen på flyplassen. Blant annet rapporterer norske banker og kortselskapet til Skatteetatens valutaregister.

Her lagres informasjon om alle overførsler til eller fra utlandet, kortbruk i utlandet (enkelttransaksjoner over 25.000 kroner rapporteres individuelt), samt kjøp og salg av utenlandske sedler som overstiger 5.000 kroner. Tollvesenet samarbeider både med Skatteetaten og Politiet, og kan i teorien kreve bevis på enkeltpersoners transaksjoner i utlandet så langt som 10 år tilbake i tid.


ANNONSE


Fjernkjøp fra utlandet

Ved fjernkjøp (f.eks. kjøp via internett, telefon e.l.) av en ny eller brukt klokke fra utlandet, er man ved innførsel til Norge pliktig til å betale 25 prosent merverdiavgift.

Avgiftsgrunnlaget er sendingens totale verdi – det vil si både kjøpssummen for klokken samt eventuell frakt.

Merverdiavgiftsplikten inntrer uavhengig av avsenderland, om uret er nytt eller brukt, og om uret kjøpes fra en forhandler eller privatperson.

Når sendingen ankommer Norge, er det vanlig praksis at speditøren automatisk foretar en fortolling av sendingen. Speditørens fortollingsgebyr er typisk 150-500 kroner. Avhengig av speditørens vilkår, må merverdiavgiften og fortollingsgebyret betales enten etterskuddsvis, ved utlevering av sendingen, eller på forskudd.

Fortoller kan kreve ekstra dokumentasjon på sendingens verdi (f.eks. faktura eller kontoutskrift), dersom dokumentasjonen som foreligger anses som utilstrekkelig eller mistenkelig.

Kjøp under kortere utenlandsopphold

Ved opphold utenfor Norge i mer enn 24 timer, er det anledning til toll og avgiftsfri innførsel av varer for et totalbeløp inntil 6.000 kroner. For enda kortere opphold er det anledning til toll og avgiftsfri innførsel av varer – én gang i løpet av 24 timer – for inntil 3.000 kroner.

For kjøp av klokker over disse beløpene er man pliktig til å betale 25 prosent merverdiavgift ved innførsel. Det skal betales merverdiavgift uavhengig av landet uret kjøpes i, om uret er nytt eller brukt, og om uret kjøpes fra en forhandler eller privatperson.

Rent praktisk gjøres dette ved å fortolle klokken i rød sone på flyplassen, eller ved å gå på rød sone når du kommer til grensen. Du er selv pliktig til å velge en grenseovergang med et betjent tollkontor.

Ved fortolling er det lurt å påse gjerne at dokumentasjonen blir fylt ut så detaljert som mulig, gjerne med urets merke, modell og serienummer.

Merk at i enkelte land er det anledning for å få refundert lokal skatt eller avgift når klokken skal eksporteres ut av landet – altså taxfree-handel. Her er det viktig å undersøke både det aktuelle landets regler, men også butikkens egen prosedyre for eksport. Praksis og prosess kan variere.

Beregning av merverdiavgift

Kun merverdiavgift = (pris klokke + pris frakt) * 0,25

Totalsum inkludert merverdiavgift (uten fortollingsgebyr) = (pris klokke + pris frakt) * 1,25

Eksempel:
XYZ kjøper en brukt Rolex Submariner til 40.000 kroner av en selger i USA, og betaler 1500 kroner i frakt.
Totalprisen inkludert merverdigavgift beregnes da til: (40.000 + 1.500) * 1,25 = 51.875,-


ANNONSE