Leses nå
Klokkekjøp fra utlandet (oppdatert)

Klokkekjøp fra utlandet (oppdatert)

Myter, rykter og feilinformasjon – her er Tidssonens definitive oversikt over gjeldende lovgivning og prosedyre ved import av klokker.

KORT OM KLOKKER, TOLL OG MERVERDIAVGIFT

Det er ingen tollavgift på nye eller brukte klokker, men i de fleste tilfeller inntrer en merverdiavgiftsplikt ved innførsel til Norge.

Unndragelse av merverdiavgift er en kriminell handling. Tollvesenet samarbeider med Skatteetaten og Politiet, og forsøk på ulovlig innførsel/unndragelse av merverdiavgift kan i verste fall straffes med konfiskering av varen, bøteleggelse og fengsel.

Banker, finansinstitusjoner og kortselskaper rapporterer også til Skatteetatens valutaregister. Her lagres informasjon om alle overførsler til eller fra utlandet, kortbruk i utlandet (enkelttransaksjoner over 25.000 kroner rapporteres individuelt), samt kjøp og salg av utenlandske sedler som overstiger 5.000 kroner. Tollvesenet kan i teorien kreve bevis på individers pengebruk i utlandet så langt som 10 år tilbake i tid.

FJERNKJØP FRA UTLANDET

Ved fjernkjøp (f.eks. kjøp via internett, telefon e.l.) av et nytt eller brukt ur fra utlandet, er man ved innførsel til Norge pliktig til å betale 25 prosent merverdiavgift av sendingens totalverdi (kjøpssum + frakt) når totalverdien overstiger 350 kroner. Merverdiavgiftsplikten inntrer uavhengig av avsenderland, om uret er nytt eller brukt, og om uret kjøpes fra en forhandler eller privatperson.

Når sendingen ankommer Norge, er det vanlig praksis at speditøren automatisk foretar en fortolling av sendingen. Speditørens fortollingsgebyr er typisk 150-500 kroner. Avhengig av speditørens vilkår, må merverdiavgiften og fortollingsgebyret betales enten etterskuddsvis, ved utlevering av sendingen, eller på forskudd. Fortoller kan kreve ekstra dokumentasjon på kjøpssum (f.eks. faktura eller kontoutskrift), dersom dokumentasjonen som foreligger anses som utilstrekkelig eller mistenkelig.

KJØP UNDER OPPHOLD I UTLANDET

Ved opphold utenfor Norge i mer enn 24 timer, er det anledning til toll og avgiftsfri innførsel av varer for et totalbeløp inntil 6.000 kroner. For kortere opphold, er det anledning til toll og avgiftsfri innførsel av varer – én gang i løpet av 24 timer – for 3.000 kroner.

For kjøp av klokker over disse beløpene, er man pliktig til å betale 25 prosent merverdiavgift ved innførsel. Det skal betales merverdiavgift uavhengig av landet uret kjøpes i, om uret er nytt eller brukt, og om uret kjøpes fra en forhandler eller privatperson.

Rent praktisk gjøres dette ved å fortolle klokken i rød sone på flyplassen, eller ved å gå på rød sone når du kommer til grensen. Du må selv sørge for å velge en grenseovergang med et betjent tollkontor. Påse gjerne at dokumentasjonen blir fylt ut så detaljert som mulig, gjerne med urets merke, modell, og serienummer.

Merk at i enkelte land er det anledning for å få refundert lokal skatt eller avgift, når klokken skal eksporteres ut av landet – altså taxfree-handel. Her er det viktig å undersøke både det aktuelle landets regler, men også butikkens egen prosedyre for eksport.

BEREGNING AV MERVERDIAVGIFT

Kun merverdiavgift = (pris klokke + pris frakt) * 0,25

Totalsum inkludert merverdiavgift (uten fortollingsgebyr) = (pris klokke + pris frakt) * 1,25

Eksempel:
XYZ kjøper en brukt Rolex Submariner til 40.000 kroner av en selger i USA, og betaler 1500 kroner i frakt.
Totalprisen inkludert merverdigavgift beregnes da til: (40.000 + 1.500) * 1,25 = 51.875,-

Støtt oss videre!
Tidssonen tror på frivillig støtte fra de som har glede av oss.
Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her!