Leses nå
Klokkeord og uttrykk

Klokkeord og uttrykk

Autorisert forhandler
Authorized Dealer, «AD»
En forretning (fysisk eller online) som har en formell samarbeidsavtale med klokkemerkene de selger. Å være en autorisert forhandler for et merke kan stille strenge krav til butikkens plassering, profil og posisjon.

Amplitude
Et mål på balansehjulets grader rotasjon når det er i bevegelse. For høy/lav amplitude – eller for stor variasjon mellom ulike posisjoner – kan indikere et problem med urverket.

Analog
Analogue | Analogique
Tidsvisning via tradisjonelle visere. Uavhengig av om klokkens urverk er kvartsbasert eller mekanisk.

Balansefjær
Spiral | Balance spring | Hair spring
En hårtynn fjær som sammen med balansehjulet utgjør det regulerende organet i et mekanisk urverk. Den mest kjente balansefjæren er Nivarox (en legering av jern, nikkel, krom, titan og beryllium). Nyere fjærer er ofte laget av silisium eller andre komposittmaterialer.

Balansehjul
Balance wheel | Balancier
Et hjul som roterer rundt sin egen akse, og som sammen med balansefjæren utgjør det regulerende organet i et mekanisk urverk.


ANNONSE


Barett
Remstift, lenkestift | Springbar | Barette
Fjærbelastet stift som holder lenken eller remmen festet til urkassen.

Beater
Se daily beater.

COSC
«Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres» er et sveitsisk institutt for testing av urverk. En kronometer-sertifisering som langt på vei er bransjestandard for mekaniske urverk med høy presisjon.

Daily beater
En «hverdagsklokke» – gjerne av det tøffere slaget – som eieren kan bruke til «alt».

Digital
Tidsvisning via tall fremfor visere. Uavhengig av om klokkens urverk er kvarts-basert eller mekanisk.

Dobbelkronograf
Split-seconds (chronograph) | Rattrapante (chronograph)
En avansert kronograf med én ekstra sekundviser, som f.eks. muliggjør måling av deltider.

Drivfjær
Mainspring
Fjæren som trekkes opp og lagrer/leverer kraften i et mekanisk urverk. Sitter montert i et fjærhus.

Egenprodusert
Noe som primært er laget av merket selv, og ikke produsert av en underleverandør. Høy grad av egenproduserte komponenter forbindes ofte med den oppfattede prestisjen relatert til klokker eller merker. På Tidssonen bruker vi oftest begrepet «egenprodusert».

Evighetskalender
Perpetual calendar | Quantième perpétuel
En avansert kalenderfunksjon som tar høyde for den gregorianske kalenderens 30 og 31-dagers måneder, samt februar og skuddår. Trenger manuell justering først i år 2100, hvor det er et avvik i den Gregorianske kalenderen.

Foldespenne
Deployant buckle
En foldbar spenne festet til klokkeremmen, som gjør at spennen ikke må løsnes fra hullet for at klokken skal tas av håndleddet. Kan også gi remmene lengre levetid grunnet mindre slitasje.

Finisj
Begrep som ofte omfatter den dekorative bearbeidingen av urets komponenter. Oftest et tema for de synlige delene av uret, inkludert (men ikke begrenset til) kasse og urverk. Finisj dreier seg først og fremst om det estetiske, og kan innebære momenter som poleringsmetoder og dekorering.

Fjærhus
Barrel
Delen av et mekanisk urverk som inneholder drivfjæren. Lagrer og leverer kraft til urverket.

Flippe
Kjøp/salg/bytte av klokker, som man har eid i en kort periode (gjerne dager eller måneder). Kan være negativt ladet.

Flyback
Retour en vol
En funksjon som innebærer stopp, nullstilling og start av en kronograf i én enkelt operasjon.

FS
Forkortelse for «For sale».

Gangreserve
Power reserve | Réserve de marche
Angir hvor lenge en fullt opptrukket mekanisk klokke kan gå før den stopper.

Glass
Crystal | Glace
Glasset i urets front eller baklokk. Vanligvis riperesistent safirglass, mineralglass eller akryl.

Horn
Remfeste | Horn, lug | Corne
Delen av kassen hvor remmen eller lenken festes.

Horologi
Egentlig studien av tid, og læren om måling av tid. I dagligtale brukes begrepet løsere om temaer relatert til klokker, og særskilt mekaniske ur.

In-house
Se egenprodusert

Invistere (eller «invistire»)
Et humoristisk og negativt ladet begrep om privatpersoners kjøp og salg av klokker, hvor den primære hensikten er å tjene penger. Kan være ulovlig i de tilfeller det faktisk bedrives næringsvirksomhet, og ikke hobbyvirksomhet.

Invistor
Et humoristisk og negativt ladet begrep om en som «invisterer» i klokker. En person som føler kremmerglede fremfor genuin klokkeglede.

Kaliber
Se urverk.

Komplikasjon
Tilleggsfunksjoner i mekaniske ur, utover enkel visning av timer og minutter. Eksempelvis stoppeklokke («kronograf»), alarm eller kalender.

Les også...

Krans
Bezel | Lunette
Ringen som omgir glasset, og en del av urkassen. Bezelet kan i enkelte tilfeller være roterbar én eller begge veier, og kan være utstyrt med en egen skala. Også kalt krans.

Krone
Crown | Couronne
Roterbar knapp som vanligvis benyttes til å justere tiden og/eller trekke urverket. En skrukrone er en delvis gjenget krone, som sikrer bedre vannresistanse.

Kronograf
Chronograph | Chronographe
Tidtakingsfunksjon, og en av de mest utbredte komplikasjonene.

Kronometer
Et urverk med høy presisjon, testet og sertifisert av et nøytralt og offisielt organ – for eksempel COSC.

Kvartsurverk
Et elektrisk urverk med integrert krets og en kvarts-oscillator. Mer presise enn mekaniske urverk, og ordinært rimeligere å produsere. Kjennetegnes ofte ved en sekundviseren med hakkete bevegelse.

Mekanisk urverk
Et fjærdrevet urverk bestående av mekaniske komponenter, uten innslag av elektronikk. Kan være manuelt opptrekkbart, eller selvtrekkende («automatic») via et roterende mikrolodd (rotor). Vanlig med flytende sekundviser.

Quartz
Se kvartsurverk

Rattrapante
Se dobbelkronograf.

Split-seconds chronograph
Se dobbelkronograf.

Swiss Made
Opphavsmerke som indikerer at klokken møter kravene for å bli klassifisert som et sveitsisk produkt. Men det betyr ikke nødvendigvis at hele klokken er produsert i Sveits.

Urkasse
Kasse | Case | Boîtier
Består normalt av baklokk, mellomkasse og krans. Huser urverket, og er som oftest utført i metall.

Urverk
Kaliber | Movement, caliber | Mouvement
Selve mekanismen som driver klokkens tidsvisning og eventuelle andre funksjoner. Begrepet benyttes kun om klokkens indre «motor», og aldri om hele klokken.

Vannresistent
Water-resistant
Gir en pekepinn på hvor vannresistent en ny klokke er under et visst trykk. Samme tall (i meter/ATM/bar) kan ha ulik reell betydning hos ulike merker.

WIS
«Watch Idiot Savant» – et litt mer teatralsk uttrykk for «klokkenerd».