Eivind "Edzilla"

Community Manager

2 artikler | Følg:
Årsavslutning: Eivind «Edzilla»

Favoritter og høydepunkter fra 2021 – og noen tanker om tiden som kommer. Vi runder…

Mitt klokkeår: Eivind «Edzilla»

Edzillas refleksjoner rundt året som har vært og året som kommer.