Kelloseppäkoulu

The Watch Show Finland

Et besøk på Finlands største klokkehappening – sett gjennom kameralinsen til Espen Haugland.