F.P.Journe

Hvor mange personer trengs for å lage en luksusklokke?

Ny undersøkelse viser et stort spenn i hvor mange arbeidstimer produsentene kan legge i en klokke.

Keeper of Time – en ny dokumentarfilm om klokker

Fysisk og digital verdenspremiere 28. april – med reprise dagen etter.