Sist oppdatert 29. mars 2024

1. Tilgang og bruk

1.1 Private – ikke næring
Annonsering i Tidssonen Marked (og underkategorier) er kun åpen for privatpersoner, og ikke næringsvirksomhet. Er du i tvil? Se «er jeg næringsdrivende?» (ekstern lenke til Skattetaten).

1.2 Ingen ulovlige gjenstander
Gjenstander som annonseres skal være tillatt å kjøpe og selge under norsk lov.

1.3 Ingen kopier
Det er ikke tillatt å annonsere kopivarer (fakes, replicas etc.), eller klokker satt sammen av delvis falske deler. Kopivarer er etterligninger av varer av et spesielt varemerke, design eller patent.

1.4 Salg av «deleklokker»
Klokker sammensatt av urverk, skive eller kasse som ikke er i tråd med en original modell/referanse, skal beskrives som en «deleklokke» fremfor delenes merke(r). Eksempelvis kan en klokke med urverk og tallskive fra Patek Philippe, men med en kasse av annet merke, ikke annonseres som en Patek Philippe.

2. Annonseinnhold og kjøreregler – for deg som poster en annonsetråd

2.1 Bruk av riktig kategori
Annonsør plikter seg til å benytte riktig kategori for gjenstanden som skal selges/byttes/ønskes kjøpt.

2.2 Bruk av riktig prefiks («Selges», «Selges/byttes», «Byttes», «Ønskes kjøpt»)
Annonser skal merkes med riktig prefiks som signaliseres hva annonsør ønsker å formidle. Prefiks velges i egen rullegardin foran tittelfelt.

2.3 Tittel skal inneholde merke og modellnavn
Annonsetittelen skal minimum inneholde produsent og modellnavn. Bruk av store bokstaver eller andre virkemidler for å tiltrekke annonsen oppmerksomhet tillates ikke.

2.4 Prisantydning er påkrevd informasjon
Pris eller prisantydning skal alltid forekomme i annonser der noe selges. Ved ønske om bytte settes en bytteverdi eller antatt bytteverdi. Unntaksvis kan man fravike fra å oppgi prisantydning/bytteverdi, i tilfeller hvor man ønsker bytte i en spesifikk klokke. Annonser som ikke inneholder obligatorisk prisantydning vil kunne slettes uten forvarsel.

2.5 Annonser med linker til andre markedsplasser slettes
Linker til andre markedsplasser som Finn, eBay, Facebook-grupper eller lignende er forbudt. Annonser som inneholder dette vil kunne slettes uten forvarsel.

2.6 Utfyllende informasjon oppfordres
Annonser bør inneholde:
– Skarpe bilder
– Beskrivelse av stand
– Hvor produktet befinner seg

2.7 Innlegg i egen annonsetråd («bumping») er tillatt tidligst hver 7. dag
Såkalt «Bumping» av annonser, det vil si posting av nytt innlegg i egen annonse for å sende tråden til toppen av forumlisten, kan tidligst skje én uke etter første post. Bumping kan deretter gjøres tidligst hver 7. dag.

Skal det foretas endringer før 7 dager har gått, f.eks. ny pris, nye bilder, mer informasjon, merking som «solgt», skal dette gjøres ved å redigere det opprinnelige annonseinnlegget – IKKE ved å lage et nytt innlegg i annonsetråden.

2.8 Ved avsluttet annonse skal prefiks, tittel eller innhold redigeres – IKKE i nytt innlegg
Prefiks kan endres til «Solgt» eller «Deaktivert, og/eller annonsetittel redigeres til å inkludere “Solgt”/»Trukket»/»Deaktivert». Brukere oppfordres til å ikke slette innholdet i avsluttede annonser, da disse er gode referansepunkter for andre kjøpere/selgere.

2.9 Kun én aktiv annonse per objekt
Kun én annonse per salgsobjekt eller ønske om kjøp er tillatt. Dersom en annonse deaktiveres, må det gå minst syv dager før en ny annonse med samme objekt/ønske om kjøp kan publiseres.

3. Kontakt eller diskusjon med annonsør i annonsetråder er deaktivert

Annonsetrådene er sperret for nye innlegg fra andre enn annonsør, og all kontakt med annonsører skjer via PM, epost eller telefon.

4. Sikkerhet, sanksjoner, regelendringer og fritak.

4.1 Tidssonen.no garanterer ikke for sikkerheten til brukere av «Tidssonen Marked»
Selgere og kjøpere oppfordres forsiktighet og tilretteleggelse for en ryddig og sikker handel. Ved mistankte om svindel eller ulovlig aktivitet kan dette tipses på e-post: support@tidssonen.no

4.2 Tidssonen.no håndhever retningslinjene ovenfor annonsørene
Grove eller gjentatte regelbrudd kan medføre fortløpende sletting av annonse og i ytterste konsekvens utestengelse Tidssonens forum.

4.3 Regelendringer kan skje fortløpende – det er din plikt å holde deg informert
Reglene for Tidssonen Marked kan endres fortløpende, og brukere som benytter Tidssonen Marked pliktes til å holde seg oppdatert på gjeldende regler ved posting av en ny annonse.

4.4 Fritak fra reglene kan skje etter avtale
Tidssonen har retten til å gi særskilt fritak fra reglene dersom dette vurderes som hensiktsmessig.