Regler for bruk av Tidssonens diskusjonsforum

Oppdatert 27. april 2021

Hvem kan poste

Forumet er åpent for alle privatpersoner som representerer seg selv og ikke en virksomhet.

Reklame og kommersiell aktivitet

Reklame eller annen atferd som kan knyttes til kommersiell aktivitet er strengt forbudt. Snikreklame og uærlig opptreden slås hardt ned på.Virksomheter som ønsker annonsering eller et samarbeid med Tidssonen bes ta kontakt på jhh@tidssonen.no.

Krav til tråder og innlegg

Tittelen på nye tråder skal være kortfattet og beskrivende.

Tråder og innlegg skal ha et meningsfylt innhold. Det oppfordres til bruk av en presis ordlyd hvor forfatterens mening eller hensikt med innlegg kommer tydelig frem. Alle innlegg skal strebe etter en tilstrekkelig grad av konstruktivitet. Innlegg som primært fokuserer på kjøpsprosess, som for eksempel rene prisforespørsler, anses ikke å innfri dette kravet.

Diskusjoner og uenighet er en naturlig del av et diskusjonsforum, men usaklige innspill og argumenter tolereres ikke. Dette inkluderer personangrep og posting av utsagn eller materiale av støtende karakter.

Alle innlegg uttrykker kun forfatterens syn, og verken bidragsytere eller eiere av Tidssonen.no holdes ansvarlige for innleggenes innhold.

Ikke politikk – ikke religion

Tidssonens forum skal ikke være en arena for diskusjoner av politisk, ideologisk eller religiøs art.

Innlegg som omhandler politiske, ideologiske eller religiøse ideer, budskap eller temaer, med hensikt å dele egne overbevisninger, uoppfordret opplyse eller påvirke andre brukere, er ikke tillatt.

Emner knyttet til privatøkonomi, mikroøkonomi eller praktisk lov og rett er tillatt.

Lovbrudd

Lovbrudd, eller råd, tips eller annen informasjon som oppfordrerer eller kan benyttes til å fasilitere lovbrudd, skal ikke diskuteres. Dette inkluderer unndragelse av merverdiavgift.

Kjøp og salg – Tidssonen Marked

Det foreligger til enhver tid egne regler for bruk av kategorien «Tidssonen Marked». Ved bruk av denne kategorien, og underkategorier, er man som forumbruker er man pliktig til å holde seg oppdatert og følge disse. Gjeldende regler finnes til enhver tid her.

Sanksjoner ved brudd på forumregler

Overtredelser av forumreglene loggføres, posten blir slettet eller redigert, og bruker blir advart. Brudd på retningslinjene kan medføre sanksjoner som utestengelse.

Overordnet rett til moderasjon og revidering av regler

Administrator og moderatorer er reservert en overordnet rett til å moderere forumet, samt revidere forumreglene etter eget skjønn.

 

Ved å poste på Tidssonen.no samtykker du i å ikke poste innlegg som er støtende, vulgære, seksuelt orienterte, hatfulle, truende eller som på andre måter bryter med Norsk lov eller forumreglene.