Official Timekeeper
Visit Casio
00:00:00

LES FØRST! Auksjonsregler (oppdatert 26.11.18)

Tidssonen

Administrator
Forumleder
Reg.
1. oktober 2007
Innlegg
51
Generelt
- Auksjoner er forbeholdt privatpersoner, og ikke næringsvirksomheter.
- Auksjoner på Tidssonen kan ikke avholdes på flere plattformer samtidig. Det vil si, alle bud må legges inn auksjonstråden av budgiver selv.

Dialog
- Konkrete spørsmål om objektet kan stilles direkte i tråden, på PM, eller eksternt.
- Småprat, diskusjoner og innspill hører ikke hjemme i auksjonstråder.

Budgivning
- Alle bud er bindende – også bud under en eventuell minstepris.
- Bud må postes direkte i auksjonstråden av budgiver.

«5-minuttersregel»
Dersom annet ikke er eksplisitt definert, må siste bud alltid stå i 5 minutter før auksjonen avsluttes. Hvis en auksjon f.eks. er satt til å avsluttes kl. 21:00, vil et bud kl. 20:59 innebære at auksjonen utvides til kl. 21:04.

Minstepris
- Minstepris kan defineres av selger.
- Auksjoner uten minstepris anses å være uten, og det er ingen mulighet for "skjult minstepris".

Varighet
- Auksjonens varighet kan bestemmes av selger.
- Auksjoner uten definert varighet, avsluttes 48 timer etter første bud.

Avslutning
- Auksjoner med bud kan ikke avsluttes uten handel. Unntaket er bud under minstepris (se minstepris).
- Auksjoner uten bud kan avsluttes fortløpende av selger.
- Auksjoner uten bud, som er eldre enn 30 dager (720 timer), anses automatisk som avsluttet hvis ikke annet er definert.
- Auksjoner kan avsluttes før definert avslutningstidspunkt, ved at selger foretar en handel på gjeldende bud.

«Grace period» for selger
- Endringer, kansellering av auksjon, eller lignende, kan foretas innen en 30-minutters periode etter at auksjonen har blitt startet.

Oppgjør og levering
- Dersom ikke annet er spesifisert eller avtalt, vil ordinært oppgjør skje via forskuddsbetaling.
- Dersom ikke annet er spesifisert eller avtalt, vil kjøper fritt kunne velge fraktmetode (tredjepart), samt dekke kostnaden, og bære risikoen ved transport.
- Ønsker budgiver (kjøper) andre former for oppgjør, levering, eller vilkår, må dette avklares med selger før bud legges inn.

Regelbrudd
- Grove brudd på auksjonsreglene, ulovlig samarbeid som «shill bidding» etc., vil straffes med utestengelse fra Tidssonen.
 
Redigert av en moderator: