Ønskes kjøpt Lærebok horologi – "Små mekaniske ur" av Jørgen Nielsen